تحقیق درباره مزایا و معایب ظروف یکبار مصرف پلاستیکی

برای همین در استفاده از پلاستیکها به عنوان ظروف غذا باید بسیار محتاط بود و در ضمن به هرنوع پلاستِیکی نباید مجوز بسته بندی مواد غذایی داده شود. در حال حاضر بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی با به کار بستن روش های جانشین سعی کرده اند استفاده از ظروف یکبار مصرف را به حداقل برسانند. ایتالیا نیز از نظر تولید این مواد در رده دوم قرار داشت به طوری که ۱۳ درصد کل مصرف ظروف یک بار مصرف پلاستیکی قاره را از آن خود کرده بود. • غذا نبايد بيشتر از 2 ساعت در ظروف یک بار مصرف باقي بماند. ظروف یکبار مصرف سفیدرنگ و فوم داربرای مواد غذایی سرد ٬ گرم و مرطوب مناسب هستند ٬ ولی برای مواد غذایی داغ نباید استفاده شوند . بنابراین خانوادهها باید از استفاده مکرر این ظروف برای نگهداری آب در یخچال خودداری کنند. همچنین استفاده طولانی مدت از این بطری ها برای نگهداری مواد اسیدی مثل آب لیمو , آب غوره و سرکه برای سلامتی مضر میباشد.

استفاده از ظروف گیاهی به جای پلاستیکی.. به نحوی که پلاستیکی نفتی در انواع مختلف خود به 300 الی 500 سال زمان برای برگشت به طبیعت نیاز دارد، اما ظروف گیاهی حداکثر طی 6 ماه تجزیه و بدون هیچ ضرری به طبیعت بازمی گردند و حاصلخیزی دوباره را در خاک ایجاد می­کنند. معمولا جنس بطریهای آب آشامیدنی (که در ماههای گرم سال حتی اگر حاوی آب معدنی نباشند، به طور مرتب از آب شهری پر میشوند و درون یخچال قرار میگیرند یا برای نگهداری موادی چون آبلیمو و آبغوره مورد استفاده قرار میگیرند) از PET یا همان پلی اتیلن ترفتالات گرید بطریست که مشکلی هم برای سلامت انسان به وجود نمیآورد، اما اگر آب بیش از ۶ ماه در این ظروف نگهداری شود، احتمالِ آلودگی در آنها به شدت افزایش می یابد. به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، همزمان با وضع بخشنامه اتحادیه اروپا در تابستان سال ۲۰۱۹ مبنی بر اعمال قوانینی برای محدودیت تولید مواد پلاستیکی یکبار مصرف، کابینه دولت آلمان نیز ممنوعیت تولید این محصولات را در سراسر کشور تصویب کرد اما به مرحله اجرا در نیاورد. با این حال این ظروف کاغذی را می توان تا حدودی جایگزین ظروف یکبار مصرف پلاستیکی کرد البته در صورتیکه تمامی موارد استاندارد در تولید آن رعایت شده باشد.

همانطور که در عنوان هم گفته شد، این توصیه ها عمومی است و ممکن است در موارد خاص و محدودی شرایط دیگری حاکم باشد که مدنظر مانیست و مراد ما در این مطلب آموزش عمومی استفاده از ظروف یکبارمصرف پلیمری است. • ظروف يك بار مصرف پلاستيكي حتماً از مراكز معتبر كه از مواد اوليه مرغوب و مطلوب استفاده مي كنند بايد تهيه گردد. ﻇﺮوف یک بار مصرف ﻣﺎﺳﺖ، ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺎهی، همبرگر و تجهیزات ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه هستند. از نگهداری آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ۶ ﻣﺎه در اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. زﯾﺮا ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻇـﺮف ﺑـﻪ درون ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد. از اﯾﻦ ظروف یک بار مصرف ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در دﻣﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﺮای نگهداری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺮب، ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﭘﻼستیک ها ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﺎﻻ و ﻣﺮﻃﻮب، روﻏﻦ و ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. دﯾﮕـﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﻏﺬا از دﯾﮓ های ﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﺣﻤﻞ آش و ﺣﻠﯿﻢ، از ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ را دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. علامت اختصاری ظروف پلی اتیلنی (PE)، پروپیلینی(PP) ، پلی استایرنی فومدار (EPS) و ظروف پلی استایرنی سفید رنگ (HIPS)نشان دادهمیشوند برای بسته بندی و نگهداری محصولات لبنی، روغن و سرکه و مواد غذایی گرم و مرطوب بکار می رونداما برای نگهداری غذاهای داغ مثل آش و غیره مناسب نیستند.

برای نوشیدنیهای گرم از لیوانهای کاغذی یا ظروف پلی استایرنی سفید رنگ و برای نوشیدنیهای سرد از ظروف پلی استایرنی بیرنگ و شفاف استفاده کنند و از ریختن مواد داغ در ظروف یکبار مصرف خودداری کنند. با این حال ااگر به هر دلیلی چنین نکردید، در موقع شستن ظروف پلاستیکی به هیچ عنوان نباید از وسیله یا مواد شیمیایی برنده و قوی استفاده کرد. در موقع شستن ظروف پلاستیکی به هیچ عنوان نباید از وسیله یا مواد شیمیایی برنده و قوی استفاده کرد، زیرا اگر سطح داخلی یا خارجی این دسته از ظروف آسیب ببینند و خراش پیدا کنند، غیرقابل استفاده خواهد شد، چون موجب ترشح مواد شیمیایی درون بدنه پلاستیک به خارج خواهد شد. زیرا اگر سطح داخلی یا خارجی این دسته از ظروف آسیب ببینند و خراش پیدا کنند، غیرقابل استفاده خواهد شد، چون موجب ترشح مواد شیمیایی درون بدنه پلاستیک به خارج خواهد شد. نکته مهم دیگر در استفاده از ظروف یک بار مصرف به نوع رنگی این ظروف مربوط میشود که استفاده از آنها احتیاط بیشتری را میطلبد، چرا که اصولاً جنس یک بار مصرفها به گونهای است که توانایی نگهداری رنگ را ندارند و هنگام تماس با چای یا غذای داغ رنگ موجود حل شده و لایه ای از آن همراه غذا وارد بدن میشود.

دیدگاهتان را بنویسید